Kuene som bor på Voll gård er av rasen Sidet Trønderfe og Norlandsfe (STN eller Rørosku). Rasen heter så, etter at man i begynnelsen av 1900-tallet ville avle på den ku som man så som den opprinnelige rasen og som var en lokal fjellku i Trøndelag, rundt Røros. Sidet heter den ettersom den som regel har fargede sider. Vanlig er også at den har svart mule, svarte ører og svart rundt øynene.

På Voll gård får kua en kalv i året, som den går ilag med til høsten. Derfor melker vi ikke kyrene på Voll. På høsten går kua ilag med okså så att det kan bli en ny kalv neste sommer. Kua går drektig i 9 måneder.