Smitteverntiltak

Kun avtalte og bookede besøk på Voll gård fra barnehager og skoler i nærmiljøet, som ikke tar offentlig transport til gården. Kun små grupper på 10-15 barn. Kun en gruppe i gangen på besøk på gården.

• Er du syk? Da er det ikke tillatt å være på gården! • Hold avstand til hverandre, men hold spesielt 2 m avstand til ansatte, andre brukere og gårdsbarnehagen på Voll gård.

• Vask hender når dere kommer til gården og vask hendene før dere drar. Håndvask med såpe og håndsprit finnes i fjøsgangen og på alle toaletter. • Det er ikke tillat å spise innendørs i denne perioden for grupper på besøk. Hvis gruppa vil spise medbrakt matpakke skal de skje utendørs ved benkene ute. Vask også hender før og etter måltid. Ikke opphold dere i tunet, hagen eller på bålplassen. Dette er områder avsatt til Voll gårdsbarnehage.

• Ved besøk i fjøset eller stallen, kun 5 personer i gangen.

• Det finnes et avlukket toalett til besøkerne i fjøsgangen, et avlukket toalett til personal på gården og et avlukket toalett til Moholt BoA. Toalettene er merket.

• Overflater på toaletter, dørhåndtak og lignende, vaskes med desinfeksjonsmiddel 2 ganger om dagen av personal fra gården.

På Voll gård kan barnehager og skoler komme på pedagogiske gårdsbesøk mandag-fredag mellom kl 10.00 og 13.00. 

Da vi ikke kan regulere besøk av privatpersoner (da vi ikke vet hvor mange som kan komme) så har vi foreløpig stengt i stall og fjøs for privatpersoner!

Kr 30/ barn for Barnehager uten pedagogiske opplegg.

Nabobarnehager har egne avtaler!

Skolebesøk gratis.