• ÅPENTID

Mandag:

Åpent kl 10-15

Tirsdag:

Åpent kl 10-15

Stallklubben kl 16.30-18 og 18.30-20 NB kun påmeldte.

Onsdag:

Åpent kl 10-15

Åpent i kafeen på Låven kl 10-13.30

Gulhuset Opplevelsesvoll 10-12 år kl 18-20

Torsdag:

Åpent kl 10-15

Åpent i kafeen på Låven kl 10-13. 30

Gulhuset Opplevelsesvoll 12-16 år kl 18-20

Stallklubben kl 16.30-18 og 18.30-20 NB kun påmeldte.

Fredag:

Åpent kl 10-15

Lørdag:

Stengt

Kun bookede bursdager.

Søndag:

Åpent kl 11-15

Åpent i kafeen på Låven kl 11-15.00