Ønsker du å bli fôrrytter på en av hestene på Voll gård

Hvis du skal kjøre hest på Voll gård må du ha gode kjørekunnskaper og bli godkjent kusk av oss som jobber på gården.

Er du over 16 år og ønsker å trene hest, har vi en fôrrytterordning der du kan trene hest her på gården 2 dager i uken. Vi vil da at du hjelper til på Åpen gård annenhver søndag.  For å få trene hest her må du ha flere års erfaring med hest fra før. Vi prioriterer de som er kusker eller vil lære seg å bli en god kusk. Vi trener jevnlig for instruktører i kjøring og ridning med alle våre hester. Er du interessert kan du sende en epost til pedleder@vollgard.no