På Voll gård har vi tilbud om hesteassisterte intervensjoner, eller i daglig tal; tilrettelagt riding og aktiviteter med hest, for personer med spesielle behov.

Priser

30 min riding på ridebane eller på gården kr 300

60 min med stell og riding eller kun aktivitet med hesten kr 500

Jeg som er ansvarlig for de hesteassisterte intervensjonene på Voll gård har utdanning som sosionom med tilleggsutdanning i «Hesteassisterte intervensjoner» fra Linnèuniversitetet i Sverige. Jeg er også utdannet agronom. I tillegg har jeg over 35 års erfaring med hest. For å booke opplegg ta kontakt med ansvarlig på pedleder@vollgard.no

Hestens påvirkning på menneskets helse

«Samarbeid med hesten i helsefremmende arbeid har eksistert lenge. Den første aksepterte behandlingen var av Cerebral parese, der hestens bevegelser har vist seg å ha en positiv effekt på motorikk (Bertoti 1988). Etter dette har det kommet flere studier som viser at hesten kan bidra til behandling og rehabilitering av fysiske lidelser gjennom ridning (Herrero 2010, Hakanson et al.2009).

Hesten har senere også blitt en viktig samarbeidspartner i arbeid med bedring av psykisk helse, tilrettelegging av mestringsopplevelser og endring av atferdsmønstre. Her foregår mye av arbeidet med hesten fra bakken eller i observasjon av flokkatferd.»
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs—lokal-naringsutvikling2/id2601834/sec10)

Helsefremming

«Helsefremmende tiltak kan være hesteassisterte aktiviteter der en opplevelse av tilhørighet og mestring blir kombinert med fysisk aktivitet ute i naturomgivelser. Mennesket har en tiltrekning mot naturen, som gjør den til et sted for rekreasjon og økt livskvalitet. Hesten er en aktør inn mot folkehelsen, der den er en viktig faktor i totalopplevelsen av en helsefremmende aktivitet.»
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs—lokal-naringsutvikling2/id2601834/sec10)

Hesteassisterte intervensjoner

«Dyreassisterte intervensjoner kan kort beskrives som systematiske tiltak der bruk av dyr anvendes for å bedre enkeltmenneskers livsforhold til det bedre.» (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs—lokal-naringsutvikling2/id2601834/sec10)

På Voll gård kan vi bruke både hestene og de andre dyrene på gården.

Hesteassistert læring (pedagogikk)

«Hesteassistert læring er en form for aktiviteter med hesten i en pedagogisk setting der målet er å legge til rette for læring og utvikling (Burgon 2011). Hesten blir brukt som en motivator for å nå et bestemt mål, for eksempel utfordringer med skolefag eller i en sosial sammenheng i skole eller jobb.» (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs—lokal-naringsutvikling2/id2601834/sec10)

Hesteassistert aktiviteter

Hesteassisterte aktiviteter kan gi mulighet for utvikling, læring, rekreasjon, rehabilitering og forebygging av atferdsproblemer (Kreuger & Serpell 2010). Fokuset i hesteassisterte aktiviteter er ikke på behandling, men på aktiviteter som kan ha en positiv påvirkning på deltakerens helse og personlige utvikling (Smith-Osborne & Selby 2010). Hesteassisterte aktiviteter har vist å påvirke livskvalitet, selvtillit, prestasjon i skolefag og sosial atferd po»sitivt (Ewing et al.2007; Kaiser et al. 2006; Trotter et al. 2008).»
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hesten-som-resurs—lokal-naringsutvikling2/id2601834/sec10)