Voll gård – hele byens bondegård!

Vi er en besøksgård og 4H-gård i Trondheim. Vi har de vanligste husdyrslagene som fantes på gårder før i tiden og frem til i dag. De fleste av dyrene på gården er tradisjonelle raser, og vi jobber for å bevare de gamle, særnorske husdyrrasene.

Vi tar i mot skoler og barnehager og arrangerer pedagogiske opplegg med aktuelle tema for årstiden.

Vi arrangerer Åpen gård hver søndag og har mange barnebursdager. I samarbeid med Strinda frivilligsentral her på gården og KUBA – Kultur for barn i Trondheim kommune, har vi aktivitetstilbud i fritiden for barn og ungdom – Opplevelsesvoll – og vi har ferietilbudene Sommervoll, Høstvoll og Vintervoll. Vi har også julearrangement i desember som vi kaller Julevoll.

Voll gård er også et kompetansesenter for urbant landbruk, hit du kan vende deg hvis du ønsker å lære mer om dyrking av forskjellige grønnsaker og vekster, gå på kurs eller få annen hjelp til å komme i gang.

Er du interessert i å jobbe frivillig på gården,  med dyrene, barn- og ungdomsaktiviteter, i grønnsakshagen eller med andre praktiske oppgaver, så er du velkommen å ta kontakt med pedagogisk leder på telefon 979 39 118.

Voll gård er medlem i 4H-gård Norge og er godkjent 4H-gård. Voll gård har en egen  Voll 4H-klubb.

På gården finnes også Strinda Frivilligsentral  , Moholt bo- og aktivitetstilbud, Voll gårdsbarnehage , og IQL-tech.

 

sfs-logoopplevelsesvoll-logokommunekuba-logo