Sauene på Voll gård er av rasen Grå Trønder. Grå trøndersau er definert som en nasjonal bevaringsverdig rase av Norsk genressurssenter og Genressursutvalget for husdyr. I dag finnes det i underkant av 400 vinterfôra søyer fordelt på ca. 25 besetninger.

Rasen skal være svart på buk, bein og hode, med stålgrå ull på ryggen og sidene. Dyra skal ha en hvit flekk, «dråpe» under hvert øye. Rasen har halvlang hale og ull av crossbred type. Grå trøndersau ble opprinnelig avlet for grå, og det de kalte, fargeekte ull som var svært finfibret. Fin ull er også et av målene for rasen i dag.

På Voll gård har vi ikke noen egen vær, men låner inn vær til bedekning om høsten. Lammene føds 5 måneder etter parring og som regel i april-mai. Vi sender lammene til slakt om høsten.