Stiftelse Voll gård er Godkjent hestevirksomhet og oppfyller kravene i Bransjestandard hest, som er en del av Kvalitetssystemet i landbruket. Ordningen administreres av Matmerk i samarbeid med Norsk hestesenter.

Vi har 8 hester på gården av de særnorske rasene norsk fjordhest, dølahest og norlandshest/lyngshest, som er våre nasjonalskatter. Dette er raser som er utrydningstruet, da det er få individer igjen. Hestene brukes til ridning og kjøring med vogn og slede. Hestene brukes også noe til gårdsarbeid og skogkjøring. Vi har også en minishetlandsponny for de aller minste barna.

Gårdsbesøk med riding eller kjøring

Hvis du ønsker gårdsbesøk med hest og vogn, kan du booke dette hos pedleder@vollgard.no. Det koster kr 500 for kjøring med hest og vogn i samband med pedagogiske gårdsbesøk. Besøket koster kr 40 per barn.

Ønsker du tilbud om riding ( hesteassisterte intervensjoner/ aktivitet) til enkeltelever (elever/personer med spesielle behov) så koster det kr 300 kr for 30 min for en elev. Dette må avtales på forhånd og er kun et tilbud dagtid, ikke kveld og helg!

Vi kan også ha riding for grupper på dagtid. Det må også avtales på forhånd med pedleder@vollgard.no

Ønsker du kjøring med hest og vogn i annen anledning, som oppdragskjøring ved bryllup, konfirmasjon, bursdager m.m. så tar du kontakt med daglig leder Asbjørn, tlf 996 992 99, for å få en avtale. Prisen er avhengig av hvor og hvor lenge oppdraget er.

På søndager når vi har Åpen gård, er det mulig å la barna prøve seg på hesteryggen.

Barnebursdager kan bestilles med riding eller kjøring.

Stallklubb

Vi har aktiviteter med hest her på gården som vi kaller Stallklubb , som er en medlemsordning der medlemmene er en dag i uka i stallen, lærer seg å stelle og fôre, og litt balanseøvelser på hesteryggen (voltige) og kjøring. Det er ikke noe ridekurs, men barna får et grunnlag i å håndtere hest og det viktigste; å bli trygg på å være ilag med hestene. Dette gir mye glede og en god mestringsfølelse.

For mer informasjon om tidspunkt og påmelding, se her: Stallklubben våren 2022.

Les mer om hestene våre.