Organisering:

Stiftelsen Voll gård er en idéell, samfunnsnyttig stiftelsen uten profittformål. Den har et styre bestående av fem medlemmer som representerer ulike organisasjoner:

  • Sør-Trøndelag Landbruksselskap, (eier av Voll gård)
  • Trøndelag Bondelag
  • Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag
  • 4H Trøndelag
  • Trondheim kommune

Sør-Trøndelag Landbruksselskap kjøpte Voll gård av staten for å etablere 4H-gård i 1990. Gården drevet med ansatte fra 4H Sør-Trøndelag fram til 1997. Da ble Stiftelsen Voll gård opprettet for å drive gården, og har gjort det siden. Stiftelsen Voll gård eier og driver Strinda frivilligsentral, Jekken frivilligsentral, Presthus frivilligsentral og Kompetansesenter for Urban Dyrking i Trondheim. Stiftelsen har egne ansatte som bor på gården.