Voll gård – hele byens bondegård!

Vi er en besøksgård og 4H-gård i Trondheim. Vi har de vanligste husdyrslagene som fantes på gårder før i tiden og frem til i dag. De fleste av dyrene på gården er tradisjonelle raser, og vi jobber for å bevare de gamle, særnorske husdyrrasene.

Vi tar i mot skoler og barnehager og arrangerer pedagogiske opplegg med aktuelle tema for årstiden.

Vi arrangerer Åpen gård hver søndag og har mange barnebursdager. I samarbeid med Strinda frivilligsentral her på gården og Kultur for barn i Trondheim kommune, har vi aktivitetstilbud i fritiden for barn og ungdom «Opplevelsesvoll 10-16» og vi har ferietilbudene Sommervoll, Høstvoll og Vintervoll. Vi har også julearrangement i desember som vi kaller Julevoll.

På Gulhuset driver Stiftelsen Voll gård noe som heter Jekken frivilligsentral. Det er en frivilligsentral for fysisk og psykisk utviklingshemmede. De har aktiviteter tirsdager og lørdager.

Stiftelsen Voll gård er også eier av Presthus frivilligsentral og samarbeider med Felleskjøpet om aktiviteter på Presthus gård.

Gården er også et Kompetansesenter for Urban Dyrking, hit kan du henvende deg hvis du ønsker å lære mer om dyrking av forskjellige grønnsaker og vekster, gå på kurs eller få annen hjelp til å komme i gang.

Er du interessert i å jobbe frivillig på gården, med dyrene, barn- og ungdomsaktiviteter, i grønnsakshagen eller med andre praktiske oppgaver, så er du velkommen å ta kontakt med Strinda Frivilligsentral post@strinda.frivilligsentral.no

Voll gård er medlem i 4H-gård Norge og er godkjent 4H-gård. Voll gård har en egen Voll 4H-klubb.

På gården finnes også Voll gårdsbarnehage og Moholt bo- og aktivitetstilbud.

sfs-logoopplevelsesvoll-logokommunekuba-logo